50 ευρώ η στρεμματική ενίσχυση de minimis στα συμπύρηνα ροδάκινα από τις βροχοπτώσεις του καλοκαιριού του 2018

Δημοσιεύτηκε: 15/01/2019 - 20:48

Θα εξαντληθεί η δυνατότητα ενίσχυσης των παραγωγών ζαχαροτεύτλων μέσω της συνδεδεμένης ενίσχυσης

 

            Ανακοινώθηκε από τον Υπουργό ότι η στρεμματική ενίσχυση de minimis για τα συμπύρηνα ροδάκινα για τις ζημιές από τις βροχοπτώσεις του καλοκαιριού του 2018 καθορίζεται στο ποσό των 50 ευρώ το στρέμμα. Υπενθυμίζεται ότι οι ποικιλίες των συμπύρηνων ροδάκινων που θα ενισχυθούν είναι οι πρώιμες ποικιλίες που είχαν αρχικά ανακοινωθεί και είχαν εγκριθεί από τον ΕΛΓΑ.

            Το ποσό αποζημίωσης των συμπύρηνων ροδακίνων θα προστεθεί στο αρχικώς εγκεκριμένο ποσό των 10.200.000 ευρώ που προορίζεται για την αποζημίωση των επιτραπέζιων ροδακίνων και των νεκταρινιών. Υπενθυμίζεται ότι η αρχικώς εγκριθείσα στρεμματική ενίσχυση ανέρχεται στα 120 ευρώ και 100 ευρώ για τα νεκταρίνια και τα επιτραπέζια ροδάκινα αντίστοιχα το στρέμμα για τις ποικιλίες που κρίθηκαν ότι είχαν σοβαρά ζημιωθεί και σε 60 ευρώ και 50 ευρώ αντίστοιχα για τις ποικιλίες των νεκταρινιών και των επιτραπέζιων ροδακίνων που κρίθηκαν ότι είχαν μετρίως ζημιωθεί.

            Η καταβολή των ενισχύσεων de minimis θα γίνει ενιαία για τα επιτραπέζια νεκταρίνια και συμπύρηνα ροδάκινα αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία έκδοσης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομικών, η οποία εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις αρχές Φεβρουαρίου.