Πιστοποίηση για την παραγωγή και διάθεση έτοιμων γευμάτων στο Τμήμα Διατροφής του Νοσοκομείου Γιαννιτσών

Δημοσιεύτηκε: 17/10/2018 - 09:59

Από τον Ιούλιο του 2018 το Τμήμα Διατροφής της Νοσοκομειακής Μονάδας Γιαννιτσών του Γενικού Νοσοκομείου Πέλλας κατέχει Πιστοποίηση ISO 22000:2005 για την προετοιμασία παραγωγή και διάθεση έτοιμων γευμάτων εντός του Νοσοκομείου, μετά από επίσημο έλεγχο επιθεωρητή της εταιρείας TÜV HELLAS (TÜV NORD)A.E.

Η πιστοποίηση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις διαδικασίες επιθεώρησης και πιστοποίησης της TÜV HELLAS (TÜV NORD) Α.Ε. και υπόκειται σε τακτικές επιθεωρήσεις επιτήρησης.

Με βασική αρχή την δέσμευση της Διοίκησης της Νοσοκομειακής Μονάδας Γιαννιτσών του Γενικού Νοσοκομείου Πέλλας να συμμορφώνεται με τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, να επιτυγχάνει τους στόχους ποιότητας και να παρέχει στους σιτιζόμενους (ασθενείς και προσωπικό) υπηρεσίες, που θα καλύπτουν πλήρως τις συμβατικές τους απαιτήσεις,εκπονήθηκε στις 23.02.2016 μελέτη στο Τμήμα Διατροφής με σκοπό την ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων με βάση το διεθνές πρότυπο ISO 22000:2005.

Η σταδιακή υλοποίηση του έργου έγινε υπό την εποπτεία και την καθοδήγηση της Επιτροπής Ποιότητας του Νοσοκομείου με την αμέριστη ηθική και οικονομική συμπαράσταση της Διοίκησης και την άψογη συνεργασία όλωντων εμπλεκόμενων εργαζόμενων, που επέδειξαν επαγγελματική ευσυνειδησία και πλήρη συμμόρφωση στο νέο ειδικό πλαίσιο λειτουργίας και τις απαιτούμενες διαδικασίες του Τμήματος Διατροφής

πηγη:pellanet.gr